PGS dtp studio a tlaciaren
Stanislav Sládek - PGS
Výglašská 15
851 06 Bratislava

tel.č. 02/ 638 28 701
e-mail tlaciaren@pgs.sk

Cenová kalkulácia

Formát:
Typ tla?oviny:
Druh papiera:
Gramáž papiera:
Po?et strán:
Farebnos?:
Iné požiadavky:
Firma/meno:
Kontakt na Vás:
Prípadne nás kontaktujte e-mailom, resp. telefonicky a zákazku prekonzultujeme, prípadne si dohodneme stretnutie vo Vašej spolo?nosti.
© 2008 www.pgs.sk. Všetky práva vyhradené!
Design & code by MSdesign.