PGS dtp studio a tlaciaren
Stanislav Sládek - PGS
Výglašská 15
851 06 Bratislava

tel.č. 02/ 638 28 701
e-mail tlaciaren@pgs.sk

úvod

Naša firma pôsobí v oblasti počítačovej grafiky a polygrafie už od roku 1992. Svojej práci sa rozumieme, čo najviac oceňujú naši klienti. Našou výhodou je odborná spôsobilosť, podložená štúdiom v odbore polygrafia a grafika. 

Komunikácia: Pre klienta, ktorý nemá znalosti z oblasti polygrafie, grafiky a s tým súvisiacou terminológiou je niekedy zložité vysvetliť dodávateľovi, čo vlastne chce. My túto terminológiu ovládame, no nebudeme vás s ňou zaťažovať. Fonty, spadávka, kódovanie, orez, falcovanie... Nemusíte tieto termíny poznať, stačí že ich poznáme my. Vysvetlíme vám bez zbytočných zložitostí, čo by vaše tlačoviny mali obsahovať a ako ich urobiť čo najpôsobivejšie. Vieme to, je to náš každodenný chlebíček. 
No a vy sa môžete ďalej venovať svojej práci, ktorej máte určite vyše hlavy. 

Jednou vetou povedané: Vaše starosti, na našu hlavu!
 

© 2008 www.pgs.sk. Všetky práva vyhradené!
Design & code by MSdesign.