PGS care

Chráňte si svoje zariadenie

Poistenie predĺženej záruky (PPZ)

Férové poistenie predĺženej záruky až na 4 roky

Zariadenia iste plánujete používať aj po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky, kedy pravdepodobnosť výskytu porúch na zariadeniach rastie. Pozáručné opravy sú dnes drahou záležitosťou, a preto poistenie predĺženej záruky vám v prípade pozáručnej poruchy garantuje opravu, výmenu alebo dobropis v plnej obstarávacej cene zariadenia.

Kľúčové vlastnosti

• Chráni prístroj v porovnateľnom rozsahu ako zákonná záruka výrobcu.
• Plynulo nadväzuje na zákonnú záruku.
• Možnosť predĺženia záruky o 12 alebo 24 mesiacov.
Nulová spoluúčasť, nič nedoplácate.
• Hodnotu plnenia neznižujeme o amortizáciu, náklady hradíme až do výšky obstarávacej ceny.
• Zaplatíme za Vás náklady na opravu.
• V prípade neopraviteľnosti výrobku za Vás zaplatíme náklady na nový prístroj porovnateľných parametrov.
Hlásenie škôd

Jednoduché oznámenie
výskytu poruchy

V prípade, že sa v priebehu PPZ vyskytne na spotrebiči porucha, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlasenieskod.sk alebo telefonicky
na čísle +421 252 450 039.

Oprava alebo výmena za nový

Ak je zariadenie neopraviteľné, dostanete náhradné zariadenie, od ktorého ceny sa odpočíta výška plnenia. Doplatíte iba rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.
Oprava či výmena
Bez amortizacie

Bez amortizácie a spoluúčasti

Na nákladoch súvisiacich s odstránením poruchy alebo výmenou spotrebiča za nový sa nijako finančne nepodieľate, pretože to kompletne hradíme my, a to až do výšky obstarávacej ceny spotrebiča.

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že o spotrebič prídete ešte počas zákonnej záruky, napríklad vrátením, výmenou alebo úplným zničením, dostanete celé poistné naspať.
100% záruka
Prevod poistenia

Prevod poistenia

Ak sa rozhodnete spotrebič predať ešte pred vypršaním záruky, je možné poistenie jednoducho previesť na nového majiteľa. Navýšite tak hodnotu zariadení pre následný predaj.

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia (PNPO)

Ochráňte svoje zariadenie až na 2 roky

Ľahké zavadenie o kábel a notebook letí zo stola dole, tlačenica v autobuse, po ktorej zmizol z Vašej tašky fotoaparát. Tieto malé chvíľky nepozornosti či nešikovnosti Vás môžu ľahko pripraviť o zariadenie za mnoho stoviek euro. Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia (PNPO) dokáže následky týchto nemilých okamihov zmierniť.

Kľúčové vlastnosti

Kryje prípady náhodného poškodenia prístroja a jeho odcudzenia.
• Platí ihneď po zakúpení prístroja.
• K dispozícii vo variantoch na 1 alebo 2 roky
Zaplatíme za Vás náklady na opravu (až do výšky obstarávacej ceny prístroja).
V prípade, že je prístroj neopraviteľný či odcudzený, za Vás zaplatíme náklady na nový prístroj s porovnateľnými parametrami (až do výšky obstarávacej ceny toho pôvodného).
• Amortizácia je iba 2% z obstarávacej ceny mesačne.

Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že sa v priebehu PNPO dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu zariadenia, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlasenieskod.sk alebo telefonicky na čísle +421 252 450 039.
Hlásenie škôd
Oprava alebo výmena

Oprava alebo výmena za nový

Ak je poškodené zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov a zariadenie Vám bude vymenené za úplne nové. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.

Všetko zariadime za Vás

Opravený, prípadne vymenený výrobok dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nový výrobok platí poisťovňa priamo výrobcovi či servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.
Všetko zariadime
100% záruka

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.

Čo Vám poistenie ochráni a čo už nie

ÁNO NIE
Pád Úmyselné poškodenie výrobku
Vniknutie kvapaliny do elektronických častí Kozmetické chyby, ktoré nemajú vplyv na funkciu
Mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami) Odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
Lúpež za použitia alebo hrozby násilia Odcudzenie z auta, ak bol zvonku vidieť
Krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru Odcudzenie, ktoré nebolo nahlásene Polícii SR

Poistenie mobilných zariadení (PMZ)

Istota pre Vaše zariadenie aj dáta

Doba "nezničiteľných" tlačidlových telefónov je dávno preč. Incident končiaci prasknutým displejom telefónu zažil už na vlastnej koži každý druhý užívateľ. Bohužiaľ, vymeniť prasknutý displej je dnes často rovnako nákladné ako obstaranie nového telefónu. Ďaleko väčšie škody potom môže napáchať krádež telefónu spojená s prípadným zneužitím Vašich dát. Poistenie mobilného telefónu nepríjemným situáciám nezabráni, ale dokáže si poradiť s ich následkami.

Kľúčové vlastnosti

Kryje prípady náhodného poškodenia či odcudzenia.
• Platí ihneď po zakúpení prístroja.
Zahŕňa ochranu proti zneužitiu dát či volacieho času.
• Kryje rozbitie displeja či dotykové časti následkom pádu.

Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že v priebehu poistenia dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu prístroja, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlasenieskod.sk alebo telefonicky na čísle +421 252 450 039.
Hlásenie škôd
Nízká spoluúčasť

Bez spoluúčasti a s nízkou amortizáciou

Hodnota mobilných zariadení, podobne ako väčšiny ostatnej elektroniky, po nákupe rapídne každý mesiac klesá. V rámci PMZ však od nás - v prípade odcudzenia alebo poškodenia Vášho zariadenia - aj po dvoch rokoch získate viac ako polovicu jeho pôvodnej hodnoty.

Oprava alebo výmena za nový

Ak je zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov a zariadení Vám bude vymenený za úplne nové. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.
Oprava alebo výmena
100% záruka

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni, a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.

Všetko zariadime za Vás

Opravené, prípadne vymenené mobilné zariadenia dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nové zariadenie platí poisťovňa priamo výrobcovi či servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.
Všetko zariadime

Čo Vám poistenie ochráni a čo už nie

ÁNO NIE
Pád Úmyselné poškodenie výrobku
Vniknutie kvapaliny do elektronických častí Kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na funkciu
Mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami) Odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
Lúpež za použitia alebo hrozby násilia Odcudzenie z auta, ak bol zvonku vidieť
Krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru Odcudzenie, ktoré nebolo nahlásene Polícii SR
Prasknutý displej

Poistenie displeja mobilných zariadení

Istota pre Vaše zariadenie

Doba "nezničiteľných" tlačidlových telefónov je dávno preč. Incident končiaci prasknutým displejom telefónu zažil už na vlastnej koži každý druhý užívateľ. Bohužiaľ, vymeniť prasknutý displej je dnes často rovnako nákladné ako obstaranie nového telefónu. Poistenie mobilného telefónu nepríjemným situáciám nezabráni, ale dokáže si poradiť s ich následkami.

Kľúčové vlastnosti

Kryje prípady náhodného poškodenia displeja či dotykové časti následkom pádu.
Platí ihneď po zakúpení prístroja.
Kryje vniknutie kvapaliny do jeho elektronických častí, mechanické poškodenie a vniknutie cudzích predmetov, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť obrazovky.

Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že v priebehu poistenia dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu prístroja, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlasenieskod.sk alebo telefonicky na čísle +421 252 450 039.
Hlásenie škôd

Aj bez spoluúčasti a amortizácie

Hodnota mobilných zariadení, podobne ako väčšiny ostatnej elektroniky, po nákupe rapídne každý mesiac klesá. V rámci poistenia však od nás - v prípade poškodenia displeja Vášho zariadenia a za predpokladu, že bol krytý ochranným sklom - aj po jednom roku získate náhradu v cene opravy alebo výmeny displeja v plnej hodnote a to bez spoluúčasti. Ak nedôjde k nenapraviteľnému poškodeniu mobilného telefónu alebo obrazovky a nebol krytý ochranným sklom, je spoluúčasť 10%.
Nízká spoluúčasť
Oprava alebo výmena

Oprava alebo výmena za nový

Ak je displej neopraviteľný, dostanete úplne nový náhradný displej. Jeho výmena je súčasťou plnenia a teda úplne zadarmo.

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni, a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.
100% záruka
Všetko zariadime

Všetko zariadime za Vás

Opravené, prípadne vymenené mobilné zariadenia dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nové zariadenie platí poisťovňa priamo výrobcovi či servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.

Čo Vám poistenie ochráni a čo už nie

ÁNO NIE
Zariadenie určené na súkromné aj profesionálne použitie Úmyselné poškodenie výrobku
Vniknutie kvapaliny do displeja Kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na funkciu
Mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami) Odcudzenie a strata výrobku
Pád Poškodenie iných častí mobilného telefónu než obrazovka
Vniknutie cudzích predmetov Škody vzniknuté bežným opotrebením
CENNÍK - POISTENIE DISPLEJA MOBILNÝCH ZARIADENÍ
Zariadenie Poistenie displeja na 1 rok
iPhone SE 2rd 53 €
iPhone SE 3rd 53 €
iPhone XR 62 €
iPhone 11 62 €
iPhone 12 77 €
Zariadenie Poistenie displeja na 1 rok
iPhone 12 mini 68 €
iPhone 13 84 €
iPhone 13 mini 72 €
iPhone 13 Pro 84 €
iPhone 13 Pro Max 90 €
Ceny poistenia displeja uvedené v tabuľke sú vrátane dane z poistenia.
Poisťovatel

Informácie o poisťovateľovi

Poisťovňa AWP P&C Česká republika – odštepný závod je poisťovateľom tohto produktu. Asistenčná spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. je sprostredkovateľ služieb poisťovateľa, vybavuje pre poisťovňu likvidačné služby a prevádzku asistenčného centra. Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P & C SE, so sídlom 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Dokumenty na stiahnutie pre fyzické (FO) a právnické (PO) osoby

Ke stažení
Buď ako prvý informovaný
o našich novinkách